Joga Hormonalna – warsztat dla kobiet

czwartki – start 23 listopada

4 spotkania  godz. 18.00 – 19.00

 

Jogalates

Joga hormonalna – naturalna terapia dla zdrowia i równowagi


W dzisiejszym świecie, gdzie życie nabiera nieprzewidywalnego tempa, wiele osób traci równowagę wewnętrzną. Często zaniedbujemy nasze zdrowie i zaniedbujemy fundamentalne potrzeby naszego organizmu. Stąd coraz częściej pojawiają się problemy zdrowotne, takie jak zaburzenia hormonalne, przewlekłe zmęczenie, problemy z nastrojem czy problematyczne cykle miesięczne.

Jogalates

Dlaczego wybrać jogę hormonalną?


Joga hormonalna jest naturalną odpowiedzią na współczesne wyzwania zdrowotne. Przez połączenie oddechu z ruchem, praktyka ta pomaga w harmonizacji układu hormonalnego, przywracając wewnętrzny spokój i równowagę. Głęboki, rytmiczny oddech dotlenia nasz organizm, poprawiając krążenie krwi i efektywność układu dokrewnego. Skutkuje to wzrostem energii, poprawą kolorytu skóry oraz ogólną poprawą samopoczucia.

Jogalates

Korzyści z praktyki jogi hormonalnej


 1. Poprawa pracy układu hormonalnego i dokrewnego.
 2. Wzrost świadomości ciała i oddechu.
 3. Zwiększenie witalności i radości życia.
 4. Wzmocnienie mięśni przepony, międzyżebrowych oraz mięśni brzucha.
 5. Poprawa sprawności fizycznej.
 6. Wewnętrzna harmonia i stabilność emocjonalna.
Jogalates

Kto powinien spróbować jogi hormonalnej?


 • Mają powyżej 35 lat.
 • Przechodzą przez okres klimakterium i menopauzy.
 • Doświadczają nieregularnych cyklów miesięcznymi lub wahań nastrojów.
 • Mają problemy z pracą tarczycy, w tym z niedoczynnością tarczycy.
 • Nie odnosiły sukcesów z hormonalną terapią zastępczą.
Jogalates

Aldona Chróściewicz


Certyfikowana nauczycielka metody Feldenkrais’a, Master of Art of NLP. Z wykształcenia i głównej praktyki życiowej jest lekarzem. Już w takcie studiów zainteresowała się i zajęła terapią manualną, to doprowadziło ją do  Metody Feldenkraisa, a następnie do NLP . Fascynuje ją wszystko, co związane jest z mózgiem, poszukiwaniem, zmianą, rozwojem, przemianą, świadomością, percepcją, słowami i przesuwaniem granic tego, co możliwe. A  wszystko to zawiera się w definicji neuroplastyczności mózgu. Tym żyje , tym się dzieli z innymi, tego uczy.

Feldenkrais stwierdził, że uniwersalnym „językiem” do komunikowania się z układem nerwowym/mózgiem jest ruch. Ruch jest wyrazem życia, towarzyszy nam przez całe życie, nawet kiedy wydaje nam się, że pozostajemy w spoczynku. I tak np. – oddychanie to ruch, utrzymanie równowagi w polu grawitacji jest ruchem, wyrażanie emocji związane jest z aktywnością mięśni, realizowanie celów/marzeń związane jest z aktywnością ruchową. Wszystko, cokolwiek weźmiemy pod uwagę, ucieleśniamy czyli uzewnętrzniamy poprzez ciało z użyciem ruchu.

„Ruch to życie, bez niego życie byłoby niewyobrażalne”

M. Feldenkrais

Jogalates

CENA 160 zł / osoba


CENA PRZY ZGŁOSZENIU 2 OSÓB 140 zł / osoba  

Jogalates

NIEDZIELA 14 maja


godzina 18:00 – 20:30

CHCESZ DOŁĄCZYĆ DO WYDARZENIA?

WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY  Wyjątkowość Metody Feldenkraisa


  Indywidualne i uważne podejście do każdego człowieka, który traktowany jest jako „istota pełna potencjału” a nie „istota wymagająca poprawy”,  każdy człowiek może uczyć się i rozwijać zwiększając swój potencjał, pracując w swoim tempie i zgodnie ze swoimi potrzebami

  Innowacyjność i eksperymentalność– w lekcjach ruchowych nie ma demonstracji, każdy pracuje we własnym tempie i zakresie, na własnym polu eksperymentalnym jakim jest ciało. Umożliwia to wytworzenie optymalnych dla danej osoby schematów ruchowych, lepsze poczucie swojego „ja” w przestrzeni i wyrobienie wewnętrznego systemu kontroli. 

  Eksperyment – lekcje ruchowe są skonstruowane w taki sposób, aby poprzez konkretne sekwencje ruchowe ćwiczący mógł wypróbować różne wariacje uaktywniające dane grupy mięśniowe, a na koniec odkrył optymalną ścieżkę wykonania ruchu.

  Prawo do błędów – w trakcie lekcji ruchowych ćwiczący ma prawo do eksperymentów, co często prowadzi do „błędów”. Jednak w Metodzie Feldenkraisa nie myślimy o nich w pejoratywnym znaczeniu – daje to możliwość przetestowania różnych opcji i optymalnej nauki nowych schematów lub reedukacji starych. Dzięki „błędom” i ich akceptacji jako dzieci uczymy się np. chodzić w pozycji dwunożnej i nikt nie kwestionuje prawa dziecka do upadków.

  Świadomość – dzięki włączeniu w proces aktywnej obserwacji uzyskujemy umiejętność bycia „tu i teraz”, lepszej koncentracji oraz poznania swoich możliwości.

  Mały ruch – lub też ruch w wyobraźni. Jest udowodnione naukowo, że mały ruch czy też ruch w wyobraźni aktywizuje te same ścieżki neuronalne co ruch w pełnym zakresie. Dzięki mniejszemu zakresowi można w bezpieczny sposób prześledzić jego tor, płynność, oddech i w bezpieczny sposób skorygować. 

  Często powolny – dzięki temu uzyskiwana jest  precyzja, możliwość „kalibracji” organizmu, oraz prześledzenie transmisji ruchu poprzez ciało od punktu inicjacji do punktu zakończenia, a w efekcie (właściwe odnosi się to do wszystkich powyższych punktów) – łatwość i optymalne wykonanie szybkiego ruchu. Tempo ruchu jak i mały zakres powodują niskie ryzyko urazów.

  Bezpieczna atmosfera i komfort – jest to niebagatelny element pracy w Metodzie Feldenkraisa, o którym bardzo często zapomina się w innych systemach nauczania. Tylko w warunkach bezpieczeństwa, wygody i pełnej akceptacji nasz układ nerwowy maksymalnie przyswaja informacje i możliwa jest optymalna nauka.

  Zwiększenie kreatywności – różnorodność, zabawa, rozbudzenie ciekawości, dostosowanie do potrzeb ćwiczącego a także praca w wyobraźni – wszystkie te elementy rozbudzają naturalną chęć poszukiwań i tworzenia nowych wzorców nie tylko ruchowych

  Ważny jest sam  proces a nie konkretny rezultat końcowy – dzięki czemu proces samorozwoju nigdy się nie kończy