REGULAMIN  JOGALATES STUDIO

Spis treści :

 • Regulamin JOGALATES STUDIO  – zasady ogólne 
 • Regulamin rezerwacji dla karnetów jogalates
 • Regulamin rezerwacji dla kart partnerskich
 • Newsletter

Niniejszy regulamin korzystania z usług świadczonych przez „Jogalates Studio” stosuje się w zakresie wejść jednorazowych, usług abonamentowych w „Jogalates Studio” prowadzonym przez firmę JOGALATES Karolina Kucharczyk w Warszawie, REGON 147180264, mieszczącej się przy ul. Zwoleńskiej 81 lokal 10, NIP 7891510975. 

Zasady ogólne :

 1. Każdy ćwiczący ma obowiązek zapoznać się z warunkami niniejszego Regulaminu, zgadzając się tym samym na wszelkie jego postanowienia. Kupno karnetu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki Regulaminu.
 2. W zajęciach mogą brać udział osoby, które uiściły odpowiednią opłatę i mają ważny karnet imienny lub posiadają kartę partnerską.
 3. Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez stronę internetową https://jogalates.pl/plan-zajec/ za pomocą strony / aplikacji Fitssey
 4. Pierwszeństwo udziału w zajęciach mają osoby, które zarezerwowały miejsce w systemie rezerwacyjnym fitssey.
 5. Rezygnacja z zajęć powinna zostać dokonana w systemie fitssey co najmniej 3 godziny przed ich rozpoczęciem, w przeciwnym razie wejście z karnetu przepada lub pobierana jest kaucja rezerwacyjna.
 6. Przyjdź ok. 10 minut przed zajęciami, aby spokojnie przygotować się do ćwiczeń – jeśli już zdarzy Ci się spóźnić to wejdź, tak aby nie zakłócać praktyki innym.

 7. Recepcja Jogalates Studio jest otwarta 20 minut przed zajęciami.

 8. Ćwicz w wygodnym stroju, na bosaka.
 9. Przynieś ze sobą swoją matę lub skorzystaj z naszej w cenie 5 zł.
 10. Nie jedz przynajmniej 2 godziny przed zajęciami.
 11. Przed wejściem na salę wyłącz telefon komórkowy!

 12. Bardzo prosimy o przestrzeganie podstawowych zasad higieny.
  Prosimy wziąć pod uwagę, że perfumy mogą powodować dyskomfort dla innych uczestników, natomiast biżuteria ( pierścionki, itp. ) uszkadzają sprzęt typu roller, pianka.
 13. Rzeczy osobiste na czas zajęć zostawiamy w szafkach z kluczykiem w szatni. Na salę nie wnosimy torebek, kurtek etc. Za rzeczy pozostawione w studio nie odpowiadamy.

 14. Poinformuj nauczyciela o problemach zdrowotnych, które mogą stanowić przeszkodę lub problem w ćwiczeniu, w szczególności:
  – przebyte operację ,
  – kontuzję aparatu ruchu,
  – nadciśnienie i choroby sercowo-naczyniowe,
  – poważne choroby oczu,
  – istniejące obrażenia,
  – niewyjaśnione zawroty głowy lub bóle głowy,
  – menstruacja,
  – zdiagnozowane urazy,
  ciąża,
 15. W przypadku ciąży lub poważnych obciążeń zdrowotnych nauczyciel może odmówić uczestniczenia w zajęciach, zwłaszcza jeżeli są to zajęcia dla średnio lub zaawansowanych. Najlepiej w takich sytuacjach zawczasu skontaktować się z nami w celu dobrania odpowiednich zajęć.

 16. Kobiety w ciąży wymagają sprofilowanych zajęć, dowiedz się czy w studio aktualnie prowadzone są zajęcia tego typu.
 17. Nie przychodź na zajęcia po masażu, solarium lub długotrwałym przebywaniu na słońcu.

 18. Ćwicz na zajęciach dokładnie według instrukcji nauczyciela.
 19. Ćwicz zawsze mając szacunek do swojego ciała oraz swoich ogranicze

 20. Za szkody zdrowotne spowodowane ćwiczeniem niezgodnie z instrukcjami nauczyciela studio nie odpowiada.
 21. Jakiekolwiek wątpliwości co do ćwiczeń możesz wyjaśnić z prowadzącym przed lub po zajęciach.
 22. W przypadku, gdy poczujesz się źle natychmiast zgłoś ten fakt nauczycielowi.

Regulamin rezerwacji dla karnetów JOGALATES studio  

Przyjdź ok. 10 minut przed zajęciami, by spokojnie przygotować się do ćwiczeń – jeśli się spóźnisz możesz przeszkadzać innym praktykującym.

 1. Grafik zajęć oraz cennik są dostępne na stronie www.jogalates.pl.
   
 2. Karnety Jogalates można zakupić online, wchodząc na stronę https://jogalates.pl/plan-zajec/ i rejestrując /logując się w systemie Fitssey https://app.fitssey.com/JOGALATES/frontoffice po uiszczeniu opłaty online lub tradycyjnie w recepcji studia.

 3. Posiadacze karnetu Jogalates mogą zapisywać się na zajęcia z 14-dniowym wyprzedzeniem.
 4. Karnety na zajęcia w Jogalates Studio są ważne :
   karnety standard :
  – 1x wejście –
  bez ograniczeń
  – 4 x i 8 x wejść – 30 dni
  od daty pierwszej wizyty w studio;
  – 10 x wejść  – 90 dni od daty pierwszej wizyty w studio;
  karnety Open :
  – max 20 wejść – 28 dni
 5. Karnet jest imienny i nie może z niego korzystać inna osoba.
 6. Istnieje możliwość przedłużenia jednokrotnego przedłużenia karnetu standard o 14 dni
  w cenie 40 zł.
 7. Nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.

Regulamin rezerwacji dla kart partnerskich
( Multisport, Medicover Sport, Fit Profit, Pzu Sport )

 1. Posiadacze kart Multisport Plus, Fit Profit oraz OK System po przedstawieniu odpowiednich dokumentów (karta, dowód tożsamości)  mogą uczestniczyć w zajęciach.
 2. Studio umożliwia uczestniczenie w zajęciach posiadaczom kart :
  • Multisport Plus ( każdorazowo obowiązuje dopłata do pojedynczych zajęć –  10 zł )
  • Fit Profit  ( bez dopłat )
  • Medicover Sport ( każdorazowo obowiązuje dopłata do pojedynczych zajęć –  10 zł )
  • Pzu Sport ( każdorazowo obowiązuje dopłata do pojedynczych zajęć –  5 zł )
 3. Wejście na zajęcia odbywa się TYLKO po przedstawieniu dokumentów wymaganych przez operatorów kart partnerskich (fizyczna karta + dowód tożsamości, lub aplikacja np. Multisport wraz z zweryfikowaną tożsamością.
 4. Użytkownicy kart partnerskich dokonują rezerwacji online. Grafik zajęć oraz cennik są dostępne na stronie https://jogalates.pl/plan-zajec/.
 5. Użytkownicy kart partnerskich mają możliwość rezerwacji zajęć online z 3 dniowym wyprzedzeniem.
 6. Obowiązuje wpłacenie kaucji zwrotnej – 40 zł, kaucja jest zabezpieczeniem na poczet :
  • braku karty przy wejściu na zajęcia (nie ma możliwości odbicia się kartą w późniejszym terminie np.po skończonych zajęciach lub przy okazji innych zajęć),
  • braku lub zbyt późnego anulowania rezerwacji (anulować należy rezerwację najpóźniej na 3 godziny przed planowanymi zajęciami),
  • sytuacji, w której rezerwacja użytkownika z listy rezerwowej przeskoczy do listy głównej a użytkownik nie przyjdzie na zajęcia i nie odwoła rezerwacji.
 7. Kaucja nie przepada jeżeli:
  • Użytkownik z listy rezerwowej nie dostanie się do listy głównej.
  • Przy braku środków w portfelu – rezerwowanie zajęć nie będzie możliwe

Newsletter

 1. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zostaje zawarta w momencie podania na stronie jogalates.ploraz online.jogalates.pl adresu e-mail i zatwierdzenia zgody na przesyłanie wiadomości mailowych. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną – Newsletter jest zawierana na czas nieoznaczony.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie
  Usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili
  (np. usunięcie Konta Klienta, rezygnacja z usługi Newsletter).
  Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyny.
  Wypowiedzenia umowy można także dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy Usługodawcy
  lub też pisemnie na adres korespondencyjny Usługodawcy
  (dane kontaktowe wskazane na stronie jogalates.pl oraz online.jogalates.pl ) w zakładce „Kontakt”
  Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.

Dane osobowe

 1. Administratorami Twoich danych osobowych jest JOGALATES Karolina Kucharczyk
  mieszczącej się przy ul. Zwoleńskiej 81 lokal 10, NIP 7891510975, REGON 147180264
  Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas w celu realizacji umów o których mówi niniejszy regulamin.
  Podanie danych osobowych jest każdorazowo dobrowolne, ale niezbędne do wykonania danej umowy.
  Do umów zawartych w ramach naszej działalności zaliczamy:
  a)  Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży karnetów na zajęcia,
  b) Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży subskrybcji ( płatności cyklicznej ) do serwisu online.jogalates.pl
  c)  Przesyłanie wiadomości zawierającej informacje handlowe (za uprzednią zgodą wyrażoną w formie zapisu na Newsletter)

 2. Wymagamy podania jedynie tych danych osobowych, które są niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną polityką ochrony danych i są przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji świadczonych przez nas usług.
 3.  Wprowadziliśmy środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przekazanych danych osobowych przed ujawnieniem ich osobom lub podmiotom do tego nieuprawnionym.Twoje dane osobowe mogą być przekazane:
  a) Firmie księgowej dokonującej rozliczeń podatkowych
  b) Firmie dostarczającej oprogramowanie do wysyłki wiadomości w formie Newslettera,
  w przypadku gdy zgodziłeś się otrzymywać wiadomości mailowe w tej formie
  c) Firmom będącym wydawcami kart, jeśli są jesteś posiadaczem karty Multisport, OK System i FitProfit itp.
  d) Firmie Fitssey dostarczającej program do rezerwacji online na zajęcia.
 4. Wskazanym wyżej podmiotom. są przekazywane tylko dane niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.
 5. Mamy prawo udostępnić Twoje dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie określonych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, przechowujemy Twoje dane osobowe
  tak długo jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których ww. dane zostały zebrane.

 7. Masz prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu,
  prawo do przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
  Masz prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu,
  prawo do przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 8. Usunięcie danych  osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody
  bądź wniesienia prawnie dopuszczanego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 9. Usunięcie danych  osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczanego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 10. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 11. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektronicznąpod adresem e-mail: studio@jogalates.pl bądź listownie na adres: JOGALATES, ul. Zwoleńskiej 81 lokal 10, 04-761 Warszawa.