warsztaty feldenkraisa w jogalates studio

Ćwiczyć Metodą Feldenkraisa możemy przez całe życie nie nudząc się, a im dłużej się praktykuje tym ciekawiej. Uzyskujemy ciągłe efekty, zarówno na płaszczyźnie fizycznej jak i emocjonalnej, a wszystko poprzez zwiększanie własnej uważności, wrażliwości na bodźce, poszukiwanie nowych rozwiązań, poprawę ruchomości stawów, efektywniejsze użycie całego ciała.