W Krainie Metaksy


warsztat rozwojowy dla kobiet z użyciem technik tańca terapeutycznego

„Metaksy opisuje ten tryb bytu, którego nie da się ani zwerbalizować, ani poddać analizie. To coś pomiędzy językiem a wyobrażeniem, obrazem a przeczuciem, coś nieuchwytnego, a jednocześnie najbardziej realnego, ponieważ wpływa na świat, na historie i pojedyncze ludzkie egzystencje (…) to ten obszar doświadczenia, który zawsze pozostaje niejasny i zamazany, trudny do zwerbalizowania, w którym jednak ciągle trwają procesy stawania się, fermentacji, buzowania.”
Olga Tokarczuk, Czuły narrator

W styczniu zapraszamy serdecznie do celebrowania przejścia ze starego w nowy rok kalendarzowy poprzez ruch i taniec. W naszej kulturze przejście to jest często jedynie momentem, małą chwilą o północy, którą w różnym stopniu zauważamy. Niekiedy wiąże się z pragnieniem zmiany, wyrażonej w postaci listy celów lub wymagań. A gdyby tak dać sobie trochę więcej czasu i dużo więcej czułości?

W kolejnym spotkaniu z ruchem i tańcem chciałabym Cię zaprosić do Krainy Metaksy. Jest to przestrzeń POMIĘDZY. Pomiędzy tym co stare i znane, a nowe i może jeszcze obce. Między konkretem a wyobrażeniem, racjonalnością a czuciem, rozumem a sercem. To przestrzeń, w której możesz doświadczać wielości kierunków i kontrastujących ze sobą jakości, sprawdzać jak Ci jest w każdej z nich, decydować się na jedną lub nie decydować się wcale, ale korzystać z wielości. Miejsce, w którym możesz sobie pozwolić NIE WIEDZIEĆ, albo JESZCZE NIE WYBIERAĆ. Przestrzeń mieszcząca w sobie wszelkie przeciwieństwa – godząca je w nieustannym ruchu, wzajemnym wpływaniu na siebie, w tańcu. Bycie pomiędzy to pozwalanie sobie na ciągłe STAWANIE SIĘ. To zgoda na współistnienie różnych, kontrastujących ze sobą impulsów – tych wewnętrznych i zewnętrznych. To czułe obserwowanie procesu, ale też tworzenie, posiadanie wpływu, ale też przyjmowanie tego, co pozostaje poza kontrolą. 

Podczas warsztatów będziemy poprzez pracę z ciałem szukać i odnajdywać się w przeciwieństwach związanych z przestrzenią, ciężarem, czasem i przepływem ruchu. Będzie to okazja do doświadczenia nowych jakości ruchu oraz kształtów, wydobycia tego co potrzebne i karmiące z tego, co biegunowo odmienne, a niekiedy nawet sprzeczne. Ucieleśniając różne przeciwieństwa w ruchu poszukamy w sobie akceptacji na to co czasem wydaje się konfliktowe, na możliwość współistnienia różnorodnych odczuć, emocji, impulsów czy myśli. 

Jogalates
PROWADZĄCA
Beata Kubalska
Psychoterapeutka Tańcem i Ruchem
Jogalates
NIEDZIELA
22 stycznia
godzina 16.00 – 19.00 
Jogalates
CENA
150  zł

CENA EARLY BIRDS

130 zł ( płatność do końca grudnia )

Na warsztacie możesz spodziewać się:

  • poszerzenia świadomości ciała, rozbudzenia uważności wobec jego sygnałów
  • uwolnienia zablokowanej energii i umożliwienia jej swobodnego przepływu,
  •  czerpania zabawy i przyjemności z ruchu, powrotu do własnej kreatywności,
  • doświadczenia akceptacji i ugruntowania,
  • odkrycia nowych wzorców ruchowych, a  tym samym także nowych sposobów „bycie w świecie”.

Warsztat jest adresowany do wszystkich chętnych, dorosłych kobiet. Nie musisz mieć żadnego doświadczenia w tańcu czy innych formach treningu, by wziąć udział w warsztatach i móc doświadczać świadomego ruchu.  Sugerowany strój to taki, w którym jest Ci wygodnie i przyjemnie, a który Cię nie ogranicza.

Zgłoś swój udział poprzez formularz kontaktowy