Dominika Ornat prowadzi zajęcia w Jogalates studio